Evidence for r- and K-selection in a wild bird population: a reciprocal link between ecology and evolution.

S.A. Sæther, M.E. Visser, V. Grotan, S. Engen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence for r- and K-selection in a wild bird population: a reciprocal link between ecology and evolution.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds