Evidence for recombination between the spot and net forms of Pyrenophora teres using RAPD markers and pathogenicity trials

G.F. Campbell, P.W. Crous, J.A. Lucas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit