Evolution: Adapting to a Warming World: Editorial

Marcel E. Visser (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Summary To be able to cope with climate change, species need to evolve. Demonstrating such evolution in wild populations is notoriously difficult. Replication of a 21-year-old experiment demonstrates that a long-distance migratory songbird has genetically adapted to climate change.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R1189-R1191
TijdschriftCurrent Biology
Volume29
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolution: Adapting to a Warming World: Editorial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit