Evolution and Physics - Concepts, Models, and Applications. Conference report of the 401. WE Heraeus Seminar (in German)

W. Ebeling, M. Ausloos, J. Holyst, A. Scharnhorst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)67
  TijdschriftPhysik Journal
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit