Evolution of CDC42, a putative virulence factor triggering meristematic growth in black yeasts.

S. Deng, A.H.G. Gerrits van den Ende, A.F.J. Ram, M. Arentshorst, Y. Gräser, H. Hu, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolution of CDC42, a putative virulence factor triggering meristematic growth in black yeasts.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology