Evolution of microRNA diversity and regulation in animals

E. Berezikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolution of microRNA diversity and regulation in animals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences