Evolution of Wikipedia’s Category Structure

K. Suchecki, A.A. Salah, C. Gao, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

342 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolution of Wikipedia’s Category Structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.