Evolutionary and Swarm Computing for scaling up the Semantic Web

C. Guéret, S. Schlobach, K. Dentler, M. Schut

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

123 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 24th Benelux Conference on Artificial Intelligence (BNAIC 2012)
Pagina's291-292
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit