Evolutionary dynamics of the kinetochore network in eukaryotes as revealed by comparative genomics

Jolien Je van Hooff, Eelco Tromer, Leny M van Wijk, Berend Snel, Geert Jpl Kops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolutionary dynamics of the kinetochore network in eukaryotes as revealed by comparative genomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds