Evolutionary dynamics of the kinetochore network in eukaryotes as revealed by comparative genomics

Jolien Je van Hooff, Eelco Tromer, Leny M van Wijk, Berend Snel, Geert Jpl Kops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolutionary dynamics of the kinetochore network in eukaryotes as revealed by comparative genomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds