Evolutionary genetics of Daphnia species complexes - Hybridism in syntopy. Evolutionaire genetica van hybridiserende Daphnia soorten

K. Schwenk

  Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
  Begeleider(s)/adviseur
  • Van Damme, J., Promotor
  • Vijverberg, Jacobus, Promotor
  Datum van toekenning24 mei 1967
  Plaats van publicatieUtrecht
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9038312796
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit