Evolutionary histories of type III polyketide synthases in fungi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - feb 2020

Citeer dit