Evolutionary Histories of Type III Polyketide Synthases in Fungi

Jorge Carlos Navarro-Muñoz, Jérôme Collemare*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolutionary Histories of Type III Polyketide Synthases in Fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences