Evolutionary responses to climate change in a range expanding plant

Mirka Macel (Co-auteur), Tomás Dostálek, Sonja Esch, Anna Bucharová, Nicole M. van Dam, Katja Tielbörger, Koen J. F. Verhoeven, Zuzana Münzbergová

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolutionary responses to climate change in a range expanding plant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology