Evolutionary signals of selection on cognition from the great tit genome and methylome

Veronika Laine, T.I. Gossmann, K.M. Schachtschneider, C.J. Garroway, O. Madsen, K.J.F. Verhoeven, V.C.L. de Jager, H-J. Megens, W.C. Warren, P. Minx, R.P.M.A. Crooijmans, P. Corcoran, , B.C. Sheldon, J. Slate, K. Zeng, K. van Oers, M.E. Visser, M.A.M. Groenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

166 Downloads (Pure)

Zoekresultaten