Evolving debate in online communication: A graph analytical approach

R. Prabowo, M. Thelwall, I. Hellsten, A. Scharnhorst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)520-540
  TijdschriftInternet Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit