Evolving Necker organisms - Reply

P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-220
  TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit