EWSR1-WT1 Target Genes and Therapeutic Options Identified in a Novel DSRCT In Vitro Model

Margit Bleijs, Corine Pleijte, Sem Engels, Femke Ringnalda, Friederike Meyer-Wentrup, Marc van de Wetering, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EWSR1-WT1 Target Genes and Therapeutic Options Identified in a Novel DSRCT In Vitro Model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences