Examining Interspecies Interaction in Light of Discourse Analytic Theory: A Case Study on the Genre of Human-Goat Communication at a Petting Farm.

Fien De Malsche, L. Cornips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-70
Aantal pagina's17
TijdschriftLanguage and Communication
Volume79
StatusGepubliceerd - 18 mei 2021

Citeer dit