Examples of sub-millimeter, 7T, T-weighted EPI datasets acquired with the T23DEPI sequence.

W. Van der Zwaag, Pieter F Buur, Alessio Fracasso, Tessa van Doesum, Kâmil Uludağ, Maarten J Versluis, José P Marques

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Examples of sub-millimeter, 7T, T-weighted EPI datasets acquired with the T23DEPI sequence.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences