Excessive cocaine use results from decreased phasic dopamine signaling in the striatum

Ingo Willuhn, Lauren M Burgeno, Peter A Groblewski, Paul E M Phillips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Excessive cocaine use results from decreased phasic dopamine signaling in the striatum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences