Exchange processes in estuaries such as the Westerschelde, an overview

E.K. Duursma, A.G.A. Merks, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-20
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume22
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit