Excitation and excitability of unipolar brush cells.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • De Zeeuw, C.I., Promotor
StatusGepubliceerd - 21 jan. 2014

Citeer dit