Exclusionary risks on the transitional labour market [with Methodological appendix, 6 p.]

J. Veenman, G.E. Bijwaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exclusionary risks on the transitional labour market [with Methodological appendix, 6 p.]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences