Excreta of the grazer Daphnia magna increase the frequency of coenobia in the green alga Scenedesmus obliquus of various physiological ages

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-122
TijdschriftAlgological Studies
Volume104
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit