Exhibiting the war: The future of World War II museums in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijNIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Aantal pagina's51
ISBN van geprinte versie9789080136106
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit