Exhuming buried stones: The treaty of timurung (1582) during the seventeenth and eighteenth centuries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-86
TijdschriftArchipel
Volume103
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit