Exogenous application of plant defense hormones alters the effects of live soils on plant performance

Jing Zhang (Co-auteur), Klaas Vrieling, Peter G.L. Klinkhamer, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exogenous application of plant defense hormones alters the effects of live soils on plant performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology