Exohypothalamic vasopressin and oxytocin pathways in the adult and developing rat brain, a light and electronmicroscopical study

R.M. Buijs, G.J. de Vries, D.N. Velis, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit