Exophiala oligosperma involved in a refractory chronic rhinosinusitis

H. Badali, M.T. Hedayati, M. Bahoosh, A. Kasiri, M. Ghasemi, J. Motahari, J.F. Meis, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)319-323
  TijdschriftEuropean Review for Medical and Pharmacological Sciences
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit