Exophiala sideris, a novel black yeast isolated from environments polluted with toxic alkyl benzenes and arsenic

Seyedmojtaba Seyedmousavi, H. Badali, A. Chlebicki, J. Zhao, F.X. Prenafeta-Boldu, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1030-1037
  TijdschriftFungal Biology
  Volume115
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit