Exophiala spinifera and its allies: diagnostics from morphology to DNA barcoding.

J.S. Zeng, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  71 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-208
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume46
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit