Exosomal microRNA clusters are important for the therapeutic effect of cardiac progenitor cells

Joost P G Sluijter, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)219-21
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation Research
Volume116
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 jan. 2015

Citeer dit