Expanded clinical spectrum of enhanced S-cone syndrome.

S. Yzer, I.A. Barbazetto, R. Allikmets, M.J. Van Schooneveld, A.A.B. Bergen, S.H. Tsang, S.G. Jacobson, L.A. Yannuzzi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1324-1330
TijdschriftJAMA Ophthalmology
Volume131
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit