Expanding Class, Power and Everyday Politics in Industrial Communities: The Netherlands 1850-1950

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)276-279
TijdschriftEuropean History Quarterly
Volume30
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit