Expanding Impact of Stem Cell Science

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1427-1428
Aantal pagina's2
TijdschriftStem Cell Reports
Volume10
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 mei 2018

Citeer dit