Expanding the feruloyl esterase gene family of Aspergillus niger by characterization of a feruloyl esterase, FaeC

Adiphol Dilokpimol, Miia R. Makela, Sadegh Mansouri, Olga Belova, Martin Waterstraat, Mirko Bunzel, Ronald P. de Vries, Kristiina S. Hilden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)200-209
TijdschriftNew Biotechnology
Volume37
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul. 2017

Citeer dit