Expanding the mirror: vicarious activity for actions, emotions and sensations.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)666-671
TijdschriftCurrent Opinion in Neurobiology
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit