Expanding the spectrum of phenotypes associated with germline PIGA mutations: a child with developmental delay, accelerated linear growth, facial dysmorphisms, elevated alkaline phosphatase, and progressive CNS abnormalities

Saskia N van der Crabben, Magdalena Harakalova, Eva H Brilstra, Frédérique M C van Berkestijn, Floris C Hofstede, Adrianus J van Vught, Edwin Cuppen, Wigard Kloosterman, Hans Kristian Ploos van Amstel, Gijs van Haaften, Mieke M van Haelst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expanding the spectrum of phenotypes associated with germline PIGA mutations: a child with developmental delay, accelerated linear growth, facial dysmorphisms, elevated alkaline phosphatase, and progressive CNS abnormalities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences