Expansion of Adult Human Pancreatic Tissue Yields Organoids Harboring Progenitor Cells with Endocrine Differentiation Potential

Cindy J M Loomans, Nerys Williams Giuliani, Jeetindra Balak, Femke C Ringnalda, Léon van Gurp, Meritxell Huch, Sylvia F Boj, Toshiro Sato, Lennart Kester, Susana M Chuva de Sousa Lopes, Matthias S Roost, Susan Bonner-Weir, Marten A Engelse, Ton J Rabelink, Harry Heimberg, Robert G J Vries, Alexander van Oudenaarden, Françoise Carlotti, Hans Clevers, Eelco J P de Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expansion of Adult Human Pancreatic Tissue Yields Organoids Harboring Progenitor Cells with Endocrine Differentiation Potential'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds