Expected effects of the use of the Oosterschelde storm surge barrier on the survival of the intertidal fauna part 2 : the effects of protected tidal cycles

A.W. Fortuin, H. Hummel, A. Meijboom, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)229-239
  TijdschriftMarine Environmental Research
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit