Expected loss of work functions upon retirement: Do they shape post-retirement work plans?

H. van Solinge, D. Hershey, M. Damman

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expected loss of work functions upon retirement: Do they shape post-retirement work plans?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences