Experiences and lessons learned in publishing a large dataset: Detailed tables from the Population and Occupational Censuses 1947

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experiences and lessons learned in publishing a large dataset: Detailed tables from the Population and Occupational Censuses 1947'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences