Experimental evidence for enhanced top-down control of freshwater macrophytes with nutrient enrichment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

235 Downloads (Pure)

Samenvatting

http://link.springer.com/journal/442
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)825-836
TijdschriftOecologia
Volume176
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum07 sep 2014
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental evidence for enhanced top-down control of freshwater macrophytes with nutrient enrichment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit