Experimental evidence for neonicotinoid driven decline in aquatic emerging insects

S. Henrik Barmentlo* (Co-auteur), Maarten Schrama, Geert R. De Snoo, Peter M. Van Bodegom, André van Nieuwenhuijzen, Martina G. Vijver

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental evidence for neonicotinoid driven decline in aquatic emerging insects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology