Experimental evidence for spatial self-organization and its emergent effects in mussel beds ecosystems

J. Van de Koppel, J.C. Gascoigne, G. Theraulaz, M. Rietkerk, W.M. Mooij, P.M.J. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  199 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental evidence for spatial self-organization and its emergent effects in mussel beds ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences