Experimental evidence of rapid heritable adaptation in the absence of initial standing genetic variation

Kimberley Lemmen (Co-auteur), Koen Verhoeven, S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Zoekresultaten