Experimental evidence of rapid heritable adaptation in the absence of initial standing genetic variation

Kimberley Lemmen (Co-auteur), Koen Verhoeven, S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental evidence of rapid heritable adaptation in the absence of initial standing genetic variation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology