Experimental evidence of rapid heritable adaptation in the absence of initial standing genetic variation

Kimberley Lemmen (Co-auteur), Koen Verhoeven, S.A.J. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental evidence of rapid heritable adaptation in the absence of initial standing genetic variation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology