Experimental illumination of natural habitat—an experimental set-up to assess the direct and indirect ecological consequences of artificial light of different spectral composition

Kamiel Spoelstra, Roy H. A. van Grunsven, Maurice Donners, Phillip Gienapp, Martinus E. Huigens, Roy Slaterus, Frank Berendse, Marcel E. Visser, Elmar Veenendaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Zoekresultaten