Experimental light at night has a negative long-term impact on macro-moth populations

Roy H.A. van Grunsven (Co-auteur), Jurriën R. van Deijk, Maurice Donners, Frank Berendse, Marcel E. Visser, Elmar Veenendaal, Kamiel Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R694-R695
TijdschriftCurrent Biology
Volume30
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 jun 2020

Citeer dit