Experimental manipulation of food availability leads to short-term intra-clutch adjustment in egg mass but not in yolk androgen or thyroid hormones.

Suvi Ruuskanen, V.M. Darras, B. de Vries, Marcel E. Visser, T.G.G. Groothuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental manipulation of food availability leads to short-term intra-clutch adjustment in egg mass but not in yolk androgen or thyroid hormones.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences